Algemene voorwaarden

That’s Yours kent twee documenten met algemene voorwaarden:

 • Algemene Voorwaarden Kantoortechnologie
 • Algemene Voorwaarden Hosting

De Algemene Voorwaarden Kantoortechnologie hebben betrekking op geleverde (maatwerk)software. De voorwaarden kunt u hier downloaden in PDF-formaat.
Algemene voorwaarden kantoortechnologie

De Algemene Voorwaarden voor Hosting zijn de volgende:

 • That’s Yours, hierna te noemen provider houdt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen.
 • Opdrachtgever gaat het contract met provider aan voor tenminste 1 jaar;
 • In het geval van wanbetaling, contractbreuk, of een ander voorval zulks ter beoordeling van provider, heeft provider het recht de hostingdienst te beëindigen;
 • In geval van betalingsachterstand schakelt provider een incassobureau in waarvan de kosten geheel zullen worden verhaald op de opdrachtgever;
 • Opdrachtgever mag eigen content plaatsen, waarbij hij zich heeft te houden aan de letter van de wet, wat betreft copyright; derhalve mag opdrachtgever geen content plaatsen, waarvan hij niet zeker is dat hij het copyright bezit;
 • provider neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever op de server. Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn;
 • Een webcam, Warez sites, MP3-sites en/of andere sites met illegale software zijn NOOIT toegestaan;
 • Opdrachtgever verklaart provider nooit verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van opdrachtgever, en verplicht zich provider direct op de hoogte te stellen als opdrachtgever enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van opdrachtgever op het Internet;
 • Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst;
 • Opdrachtgever verklaart provider nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de server en/of verlies van gegevens of derving van inkomsten door technische of andere storingen; provider verplicht zich zijn apparatuur up-to-date te houden om technische of andere storingen tot een minimum te beperken;
 • provider staat het versturen van ongevraagde e-mail niet toe (het zogenaamde spammen). Mocht provider klachten ontvangen over spammen door opdrachtgever, dan houdt provider zich het recht voor de hostingdienst te beëindigen en indien nodig de bestanden van opdrachtgever van de server te verwijderen;
 • Het gebruik van eigen scripting is toegestaan, mits deze geen gevaar voor de server of voor andere gebruikers op de server vormen; mocht provider van mening zijn dat scripts schadelijk zijn, dan houdt provider zich het recht voor deze scripts te verwijderen;
 • Opdrachtgever betaalt het jaarcontract bij aanvang van het contract en vervolgens bij iedere verlenging van het contract;
 • De opzegtermijn van het contract bedraagt 1 kalendermaand; Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als bij aanvang;
 • Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geïnterpreteerd worden; mocht één of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn, dan blijven de overige punten onveranderd geldig;